Kerkelijke gemeente Baarn wil liever federatie

BAARN - Ook alle 1359 hervormde kerkenraden ontvangen een enquàteformulier over het Samen-op-Wegproces. De hervormd-gereformeerde Calvijnkerk in Baarn heeft hiertoe het initiatief genomen. Hiermee treedt Baarn in de voetsporen van synodaal-gereformeerd Nieuw-Vennep, dat vorige maand dezelfde enquàte verspreidde onder gereformeerden.
Doel van de peiling is volgens de begeleidende brief een inventarisatie te maken van ,,wat daadwerkelijk op het grondvlak van de kerken leeft'', toegespitst op de visie van de plaatselijke gemeenten op het SoW-proces. De kerkenraad van de Calvijnkerk, een buitengewone wijkgemeente, schrijft in de brief geen heil te zien in een fusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen, die tot grote spanningen en mogelijk ook tot scheuringen zal leiden. ,,In een steeds groter deel van deze kerken leeft onbehagen over de manier waarop de kerkfusie wordt doorgezet'', aldus de kerkenraad. Op de aansta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?