Kerkelijke eenheid niet maakbaar

AMERSFOORT - Als gereformeerden proberen zelf een heilige, algemene kerk te bewerkstelligen, en volharden in dat kwaad, dan is het met de kerkelijke eenheid snel gedaan.

Dat zei de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Aalzen de Jager zaterdagavond tijdens de jaarlijkse gebedsavond van het Gereformeerd Appèl in Amersfoort. Deze organisatie streeft naar toenadering van christelijk-, vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden. Het denken in denominaties heeft volgens hem de kracht van het geloof in Christus kerkvergadering verzwakt of zelfs verbroken. Hij zei de gereformeerde oecumene van harte lief te hebben, maar ook een deel van die kerkleden te vertegenwoordigen die het al niet meer zo zien zitten. En toch ben ik hier omdat ik weet dat het gebed van de r …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?