Kerkbladen - Lijdende kerk

Alle christenen zullen worden vervolgd om Jezus' wil. Ook in het vrije Westen, stelt ds. J. het Lam. De protestantse predikant schreef mee aan een boekje over de vervolgde kerk, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. Met het oog op de Zondag voor de Lijdende Kerk, morgen, wordt de predikant in De Waarheidsvriend daarover ondervraagd.
De constatering dat alle christenen verdrukking zullen ondervinden, roept onmiddellijk de vraag op, waarom westerse christenen dat niet zo ervaren. Het Lam wijst er dan op dat wij bij vervolging al gauw denken aan gewelddadige vormen van lijden om het geloof, terwijl het ook kan gaan om vijandige gevoelens, houdingen, woorden of daden. Ook zijn gelovigen omringd door geestelijke machten die hen aanvallen en in die zin zijn we deel van de vervolgde kerk. ,,Toch is dit een te simpele verklaring voor het feit dat wij weinig van vervolging merken. Het blijft vreemd dat veel christenen zelf …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?