Kerkbladen - Doop

In het gesprek over de doop zijn de fronten in beweging, constateert het theologische tijdschrift Kontekstueel waarin diverse theologen hun licht laten schijnen over dit gevoelige onderwerp.
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbinnen de kinderdoop wordt gepraktiseerd, lijkt er een verschuiving plaats te hebben gevonden naar het geloof van de dopeling en de ouders. Bij evangelische en pinksterchristenen, doorgaans fervente voorstanders van de volwassendoop, lijkt er voorzichtig ruimte te ontstaan voor een andere doopvisie. Ds. J. van Eennennaam, geestelijk verzorger in de krijgsmacht, maakt in zijn bijdrage melding van een evangeliegemeente ,,die zelfs een statutenwijziging bleek te hebben doorgevoerd om een gelovige die de eenmaligheid van haar (kinde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?