Kerkbladen - Conflicten

,,Ik denk dat 70 procent van de kerkelijke conflicten meer te maken heeft met de persoonlijkheid en communicatie van betrokkenen dan met het 'écht voor de waarheid gaan'.'' Die schatting doet A. Pals, docent aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede, in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond.
Hij schetst vier manieren van omgaan met conflicten: forceren, toegeven, compromis zoeken, vermijden. Forceren doen vaak mensen die ,,weinig oog hebben voor relatie'' en hun handelwijze duidelijk kunnen ,,onderbouwen vanuit hun persoonlijke overtuiging''. Toegeven gebeurt door mensen die zich liefst aan anderen aanpassen, ,,veelal uit wantrouwen of uit sociale angst''. Het compromis komt vaak van pragmatische bruggenbouwers en vermijden gebeurt door mensen die geen verantwoordelijkheid willen dragen voor consequenties. Pals roept ambtsdragers - hij schrijft over conflicten in kerkenraden - …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?