Kerk wijst Herziene Statenvertaling af

UTRECHT - In kerkdiensten en bij kerkelijke activiteiten van de Gereformeerde Gemeenten mag de Herziene Statenvertaling niet worden gebruikt. Dat heeft de synode van het kerkverband deze week in Utrecht uitgesproken. ,,Wij houden ons aan Statenvertaling'', zegt synodevoorzitter ds. J.J. van Eckeveld.

,,Wij hebben vastgesteld dat de Herziene Statenvertaling meer is dan een herziening en het karakter heeft van een nieuwe vertaling. Daaraan hebben wij als Gereformeerde Gemeenten geen behoefte.'' Op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk is bijna zes jaar geleden begonnen met het herzien van de Statenvertaling. Deze zeventiende-eeuwse vertaling zou voor jongeren niet meer te begrijpen zijn. Inmiddels is het Nieuwe Testament en een aantal oudtestamentische Bijbelboeken klaar. Het besluit van de synode zal het synodebestuur mondeling doorgeven aan de twee le …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?