Kerk Nieuw-Vennep peilt meningen over SoW

NIEUW-VENNEP - De Gereformeerde Kerk (synodaal) in Nieuw-Vennep wil van alle plaatselijke kerken weten hoe ze over het fusieproces van hervormden, gereformeerden en lutheranen denken. Ze heeft de betrokken kerkenraden een enquête gestuurd om de meningen te peilen.
De kerkenraad van de gemeente in Nieuw-Vennep meent dat de synode ,,onvoldoende de gevoelens van de kerken vertolkt'' en is daarom benieuwd wat de betrokkenen werkelijk van het Samen-op-Wegproces vinden. Nieuw-Vennep zelf is ,,hartstochtelijk voorstander'' van de eenwording van de drie protestantse kerken, maar gelooft dat een minder vergaande federatie op dit moment de best haalbare mogelijkheid van samengaan is.Volgens het SoW-bestuur hebben de synodes die optie tot nu toe afgewezen. Maar de initiatiefnemers van de opiniepeiling hebben het idee dat veel kerken toch liever een of andere vorm …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?