Kerk mag gegevens gemeenten toch inzien

DEN HAAG - Kerken kunnen gebruik blijven maken van het register met persoonsgegevens waarover gemeenten beschikken. Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ziet geen reden om de verstrekking van gegevens aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) stop te zetten. Van de gegevens maken acht kerkgenootschappen gebruik, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Dat schrijft Bijleveld in antwoord op vragen van de Tweede Kamerfractie van D66.
Fractievoorzitter Alexander Pechtold meende dat de stichting als enige particuliere organisatie toegang krijgt tot informatie uit de gemeentelijke basisadministratie. Hij noemde die uitzonderingspositie uit de tijd en mogelijk strijdig met de scheiding tussen kerk en staat. De informatie van Pechtold klopt echter niet. De staatssecretaris wijst erop dat ook andere organisaties zoals onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars, informatie krijgen uit de gemeentelijke basisadministratie. Particuliere organisaties zonder winstoogmerk mogen voor het bijhouden van hun ledenbestand ev …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?