Karin van den Broeke: Bijbelse verhalen zijn bron van vertrouwen

Geloof

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders christenen en niet-christenen antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Karin van den Broeke (50), synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor mij is geloven hetzelfde als vertrouwen in het Grieks van de Bijbel betekent pistis beide. Ik kan mij in mijn leven laten leiden door angst of het negatieve, maar het geloof brengt mij bij een bron van vertrouwen. Ik weet mij op een fundamentele manier gedragen en geroepen door God. Waaruit dat blijkt? Bijvoorbeeld toen ik als vrouw aantrad als synodevoorzitter. Iemand zei dat mijn aantreden niet bevorderlijk is voor de oecumene met vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerden. Zij kennen geen vrouwelijke ambtsdragers. De eerste keer dat ik een gesprek met deze twee kerken meemaakte …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?