Kardinaal Kasper: geen ijstijd in oecumene

NEURENBERG - De rooms-katholieke kardinaal Walter Kasper spreekt tegen dat er sprake is van een 'ijstijd' in de oecumenische contacten van de Rooms-Katholieke Kerk met andere kerken. Het doet hem pijn als protestanten zich gekwetst voelen door het jongste document van het Vaticaan, dat de Rooms-Katholieke Kerk als dé kerk van Christus op aarde aanwijst.
Protestanten komt de titel 'kerk' niet toe, aldus de verklaring, omdat zij het gezag van paus en bisschoppen als opvolgers van de apostelen niet erkennen. Kasper werkt in het Vaticaan als 'minister voor oecumene' en houdt zich dus bezig met het gesprek tussen de Rooms-Katholieke Kerk en andere kerkgemeenschappen, met eenheid als ideaal. Volgens hem is het document over de kerk niet bedoeld om het oecumenische gesprek dood te slaan, maar juist als uitnodiging tot dialoog. Hij erkende wel dat in het gesprek tussen rooms-katholieken en protestanten 'afkoeling en ontnuchtering' zijn opgetr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?