J.K. Overbeeke, evangelist, 1913 - 2005

ANTWERPEN - J.K. Overbeke, motor achter het Vlaamse nieuws- en evangelisatieblad De Kruisbanier, is op 91-jarige leeftijd overleden. De christelijk-gereformeerde Johann Karel Overbeeke stond in 1944 mede aan de wieg van het Evangelisch Vlaams Tijdschrift, zoals de ondertitel luidde. Het kreeg de naam De Kruisbanier, naar een gedicht van Guido Gezelle.
Overbeeke wilde in het rooms-katholieke Vlaanderen een reformatorisch geluid laten horen. Voor de Vlaamse protestanten en voor een reformatorische achterban in Nederland, die het werk financieel ondersteunde, maakte hij een wekelijks voorlichtingsblad. De oplage van dit gelijknamige blad beliep slechts enkele duizenden exemplaren.De evangelisatie-uitgaven hadden in Vlaanderen echter vaak een oplage van enkele honderdduizenden. Overbeeke gaf - tot op hoge leeftijd - vele plakkaten uit met grote koppen, en allerlei traktaten. Het oude bedrijfspand van waaruit hij zijn activiteiten ontwikkelde, l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?