IZB past naam aan

AMERSFOORT - De IZB, een evangelisatieorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, past zijn naam aan.
Vanouds heet de organisatie Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag, afgekort IZB. Dat moet nu worden: IZB - vereniging voor zending in Nederland. De ledenvergadering zal op 16 mei een besluit nemen over de verandering. De IZB is een van de zusterorganisaties van de Gereformeerde Bond. ,,De oude naam is te lang en te onbegrijpelijk'', licht adjunct-directeur Marja Brak toe. ,,Inwendige zending is een vreemd begrip voor veel mensen.'' In eerste instantie richte de Bond zich op mensen die gedoopt waren, maar niets meer met het geloof deden. 'IZB' is eigenlijk nooit …
Dit is 36% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?