Invulling toekomst verdeelt christenen

EDE - ,,Het is ook míjn gebed, dat er zoveel mogelijk van het volk Israël tot bekering zullen komen'', zei dr. H.R. van de Kamp tijdens een symposium rond het nieuwste boek van dr. J. Hoek, getiteld Hoop op God.
Eschatalogische verwachting. Hij sprak aanvankelijk over 'enkelen', en dat vonden sommigen in de zaal veel te zuinigjes, in het licht van 'aldus zal gans Israël behouden worden' uit Rom. 11 : 25.Van de Kamp bleef erbij dat met het 'gans Israël' wordt bedoeld: delen uit álle - Israël en de heidense - volkeren. ,,Niet het bloed, maar de bekering tot God is beslissend.'' Het totaal van alle gelovigen maakt samen het geestelijke ,,macro-Israël'' uit, vond Van de Kamp. Actuele ontwikkelingen in en rond Israël beziet hij daarom louter in politiek opzicht. Tegelijk liet hij de mogelijkheid open dat G …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?