Interreligieus kwartetten

UTRECHT - Naast bijbels kwartet en een christelijk memoriespel, is er nu ook een interreligieus kwartetspel. Het jongerenblad Gr!p, een uitgave van de Samen-op-Wegkerken wil jongeren hiermee laten kennismaken met de wereldgodsdiensten.
Het kwartetspel vergelijkt de vier grote godsdiensten jodendom, christendom, islam en hindoeïsme op verschillende punten met elkaar. Zo bestaat het kwartet 'geloofsdragers' uit Mozes (joods), Paulus (christelijk), Mohammed (moslim) en Ghandi (hindoe). Als uitleg bij Paulus wordt gegeven: ,,Volgens Handelingen werd Paulus in Tarsus geboren. Hij wordt wel als stichter van het christendom beschouwd.'' De naam van Christus komt in het spel alleen voor bij Pasen: ,,Voor christenen het grootste feest. Met Pasen wordt de opstanding van Christus herdacht.'' Waarom Hij moest sterven en waarom zijn opst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?