Instructies voor afsplitsing na kerkenfusie

MONSTER - Blijf staan op uw eigen hervormde grondslag, ga in beroep bij de kerkelijke rechter en zoek samenbinding met andere bezwaarden. Deze aanbevelingen doet het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk in een eind deze week te verschijnen brochure.
Het comité bundelt behoudende hervormden die buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) willen blijven, en wil hen voorlichten over de stappen die ze kunnen zetten. De verontrusten hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen. De synodes van de drie kerken stemden vrijdag voor fusie. Door het besluit ,,heerst de synode over onze gewetens'', aldus comitévoorzitter ds. L.W.Ch. Ruijgrok in een toelichting.De brochure, die in een vraag- en antwoordvorm is opgesteld, wordt verstuurd naar de sympathisanten van het comité en naar gemeenten, predi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?