In Taizé gaat alles over God

<p>Broeder Jasper leeft in de internationale kloostergemeenschap Taizé. ‘Het is een misverstand dat je al het kwade en het nare achter je laat wanneer je christen wordt.’</p> Geloof

Broeder Jasper leeft in de internationale kloostergemeenschap Taizé. ‘Het is een misverstand dat je al het kwade en het nare achter je laat wanneer je christen wordt.’

| beeld Carel Schutte
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In het kloosterleven van Taizé heeft alles met geloof te maken. ‘Broeder zijn in Taizé is makkelijk. Christen zijn in Nederland, dát is moeilijk.’

Apeldoorn

‘Laatst zei iemand tegen me: “Wat spreekt u goed Nederlands!”’ Broeder Jasper lacht. Hij is geboren in Apeldoorn. Het goedbedoelde compliment bewees het tegenovergestelde. De 33-jarige Jasper Keus spreekt inderdaad met een licht accent. Het resultaat van tien jaar wonen in de internationale kloostergemeenschap Taizé. Daar komen christenen van verschillende achtergronden uit heel de wereld bij elkaar. Samen met zijn collega-broeder Sebastiaan is hij op werkbezoek in Nederland. Ze gaan op bezoek bij scholen, kerken en jongerenwerkers. Vrijdag verzorgen ze de dagopening bij de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘We houden dit soort bezoeken omdat we niet de indruk willen wekken dat geloven betekent dat je je terugtrekt uit de maatschappij. We willen weten wat er in de wereld speelt, ook om ons beter te kunnen inleven in de jongeren met wie we gesprekken voeren in Taizé.’

schoonmaken

In de zomer komen daar vooral veel jongeren. Soms blijven ze een week, soms een paar maanden. Alle gasten krijgen een taak: in de keuken, bij het schoonmaken of bij het verwelkomen van nieuwe gasten. Drie keer per dag is er een dienst, waar gebed, meditatie en het zingen van de bekende Taizéliederen centraal staan. De broeders die in de gemeenschap wonen, zijn beschikbaar voor gesprekken met de gasten. Broeder Jasper is er voor mensen uit Nederland, België en Luxemburg. ‘Aan het einde van hun verblijf zeggen veel jongeren dat ze het mooi vonden om de toiletten schoon te maken, terwijl ze dat thuis vreselijk vinden’, zegt hij. ‘Of het valt hun op dat ze hier zomaar onbekenden aanspreken, terwijl ze normaal gesproken in de trein niks zeggen tegen degene die naast hen zit.’ Dat komt volgens de broeder door de onderlinge verbondenheid die er heerst in de Taizégemeenschap. ‘De kerk is daar geen gebouw, maar bestaat in de verbondenheid met Christus door de Heilige Geest. Je ervaart er dat het geloof alle aspecten van het leven doordrenkt. Geloof gaat niet alleen over het zingen in de kerk, maar over heel het dagelijks leven.’ Ook het schoonmaken van de toiletten dus. ‘Niet dat je opeens God in de toiletpot ziet – sorry, dat klinkt misschien godslasterlijk. Maar het gaat er wel om dat geloof bij alle aspecten van het leven hoort.’

Die manier van geloven is wat hem zelf naar Taizé trok. De eerste keer ging hij mee met een groep Apeldoornse jeugd. Later kwam hij terug, voor een paar weken in de zomer. Toen hij tien jaar geleden zijn studie filosofie onderbrak om een half jaar naar Taizé te gaan, bleef hij. Na tien maanden werd hij broeder. Een keuze waar ook het celibaat bij hoort. De vraag waarom hij desondanks die stap zette, beantwoordt hij aarzelend. ‘Christen-zijn is sowieso je leven aan God geven, ook als je in Nederland leeft. Het is een misverstand dat je al het kwade en het nare achter je laat wanneer je christen wordt. Jezus sprak in een gelijkenis over een man die alles opgeeft om een akker te kopen waar een schat verborgen ligt. Hij liet alles achter zich, ook goede dingen.’

eenvoud

In zijn studietijd was hij gelukkig, maar ook ontevreden, vertelt broeder Jasper. Vragen over de maatschappij dreven hem naar Taizé. Een plek waar broeders als eenvoudige mensen bij elkaar woonden, in gemeenschap met elkaar en in vertrouwen op God. Een vlucht was het niet, zegt hij. ‘Dat kan ook niet, want je neemt altijd jezelf mee.’ Hij wil ook niet doen alsof die keuze nu zo dapper was. Want, zegt hij, ‘Broeder zijn in Taizé is vrij makkelijk. Je hebt alle gelegenheid om je geloof te beleven. Christen-zijn in Nederland, dat is echt moeilijk. Ik heb veel respect voor christenen die in een geseculariseerde maatschappij leven.’

Hij wil tijdens zijn bezoek aan Nederland christenen en kerken aanmoedigen. Nu christenen in de minderheid zijn, lopen ze het risico een soort maatschappelijk werkers te worden. ‘Je zou zomaar Jezus achterwege kunnen laten. Zo van: dan vinden ze ons wel aardig. Dat is begrijpelijk. En in Taizé slaan we ook niet iedereen met bijbelteksten om de oren. Maar Christus zelf wist heel goed wie hij was. Hij was door de Vader gezonden en wist dat hij tot de Vader zou terugkeren. Daardoor was hij niet afhankelijk van begrip uit de maatschappij.’

De broeder ziet in Nederland tekenen van hoop. Kerken die elkaar weer opzoeken en scheuren herstellen, jongeren die vanuit verschillende kerken open staan voor elkaar. ‘Vroeger kwamen er voornamelijk jongeren naar Taizé uit de progressieve kerken die nu bij de Protestantse Kerk horen. Nu is dat een stuk breder.’ <

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?