In Polen geen opening voor hertrouwde gescheidenen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De Poolse bisschoppenconferentie wil niet dat hertrouwde gescheidenen en ongehuwd samenwonende stellen de sacramenten ontvangen of godsdienstonderricht geven.

Warschau

Delen van het document met richtlijnen voor priesters lekten uit via Italiaanse media. De Poolse bisschoppen blijven bij het standpunt van de Poolse paus Johannes Paulus II: hertrouwde gescheidenen mogen slechts de communie ontvangen indien zij zich onthouden van seks en indien dat niet in de eigen geloofsgemeenschap is – om geen aanstoot te geven. Hun levensstaat is ‘objectief in strijd met Gods wet’.

Paus Franciscus had hun juist een voorzichtige opening geboden. Wereldwijd is het episcopaat verdeeld. Het overgrote deel van de bisschoppen heeft echter nog geen richtlijnen uitgevaa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?