In memoriam: Peter Cornelis van Wijk

|Beeld Roel Venderbos Geloof
|Beeld Roel Venderbos

Op zijn verjaardag is zaterdag P.C. van Wijk overleden, 86 jaar oud. De Nederlands-gereformeerde inwoner van Zaltbommel was jarenlang een gezichtbepalende man binnen de Nederlandse Bond van Vrijgemaakte Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Zo schreef hij talloze artikelen in het bondsorgaan, het Calvinistisch Jongelingsblad (CJB). De accountant van beroep legde de jongeren vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen voor. Samen met G. Storm, L.F. Venderbos en ds. J.A. Vink behoorde Peter Cornelis van Wijk in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw tot de drijvende krachten achter de Jongelingsbond. Naast de uitgave van een eigen orgaan, bracht het bestuur voorstudiemateriaal uit en werd de jaarlijkse Bondsdag georganiseerd, die in die dagen nog vele duizenden jongeren trok. Kerkelijke ruzies, gevolgd door kerkeli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?