In memoriam: Ab Noordegraaf (1933-2011)

Geloof

EDE - Dr. A. (Ab) Noordegraaf hervormd predikant, nieuwtestamenticus, docent gemeenteopbouw - gold in de Nederlandse Hervormde Kerk altijd als een linkse bonder, iemand die behoorde bij de Gereformeerde Bond maar tegelijk open stond voor de rest van de kerk. Hij overleed maandag in zijn woonplaats Ede op de leeftijd van 78 jaar.

Ik adem in de Gereformeerde Bond, zei hij ooit in een interview met het Nederlands Dagblad. Maar ik heb altijd ervaren dat de rijkdom en de katholiciteit van het gereformeerde belijden het best tot zijn recht komt in de ontmoeting met actuele vragen; niet in het isolement, maar op open zee. Kenmerkend voor Noordegraaf was zijn grote exegetische geweten. Je verkocht hem, zeker op Bijbels gebied, geen knollen voor citroenen, zegt oud-secretaris van de Gereformeerde Bond Jan van der Graaf. Noordegraafs preken en colleges golden als doorwrocht en evenwichtig. Ab Noordegraaf was geen man …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?