Ik geloof niet dat we elkaar citeerden'

KAMPEN - De 'synodale' emeritus-hoogleraar G.P. Hartvelt doceerde van 1966 tot 1986 kerkgeschiedenis en dogmatiek aan de Oudestraat. Hij blikt terug op zijn leven, de universiteit en het contact met de andere zijde.
,,De vrijgemaakten en christelijk-gereformeerden zullen dezelfde vragen moeten beantwoorden als wij, over Schriftgezag, homofilie, de vrouw in het ambt.''Gerrit Pieter Hartvelt werd op 4 november 1921 geboren in een gereformeerd gezin in Zevenbergen en groeide op in Rotterdam-Zuid. Zijn vader, een rijksambtenaar, las de antirevolutionaire krant De Rotterdammer en soms ook De Heraut. 's Zondags werd er niet gefietst en veel gelezen. Als jongen las Hartvelt de boeken van K. Schilder, predikant van het nabijgelegen Delfshaven. ,,Schilder besprak boeken die in de christelijke leesbibliotheek niet …
Dit is 5% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?