Hulp voor vrijgemaakte kerken bij gesprek over vrouwenbesluit

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt stellen mensen aan die de lokale kerken gaan begeleiden, nu zij zelf moeten bepalen of ze vrouwelijke diakenen, ouderlingen en dominees gaan benoemen.

Elspeet

Dat heeft de synode donderdag besloten. Het was de laatste keer dat de synode sprak over de plaats van vrouwen in de kerk. Twee weken geleden besloten de afgevaardigden dat alle kerkelijke ambten door vrouwen mogen worden bekleed. Het is nu aan de lokale kerken hoe ze met dat besluit omgaan.

Dat betekent dat kerkenraden met gemeenteleden in gesprek gaan over de vraag of, en zo ja, hoe en wanneer ze vrouwelijke ambtsdragers gaan benoemen. Er zijn gemeenten die nog niet hebben nagedacht over die vraag. Om hen inhoudelijk te begeleiden, komt er een speciaal deputaatschap.

Kerken die …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?