Huib Wilschut: verbondsleer geen kerkscheuring waard

ZWOLLE - 'De teloorgang van de verbondsgedachte is wel een discussie waard, maar geen kerkscheuring.' Predikant Huib Wilschut sprak in Zwolle over hoe de emotiecultuur de verbondsprediking heeft verdrongen.

Het was voor veel kerkgangers van gereformeerde huize jarenlang gemeengoed, onderwijs in de zogenaamde 'verbondsleer'. Dat gold zeker voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Kern van die verbondstheologie is de gedachte dat het oudtestamentische verbond tussen Abraham en God zich via Christus uitstrekt naar alle gelovigen én hun kinderen. Huib Wilschut, vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Smilde, is een verklaard voorstander van deze verbondsleer, die in zijn ogen steeds verder in de verdrukking komt. Afgelopen donderdag sprak hij hier uitgebreid over tijdens een zogeheten Winterlezi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?