Houvast: Weten doen we niets, het is sola fide

Geloof

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders christenen en niet-christenen antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Nico ter Linden (77), emeritus predikant en auteur.

Er komt binnenkort nog een boekje van mij uit over de apocriefe Bijbelboeken en dan ben ik, denk ik, wel uitgeschreven. Ik heb daar overigens alle vrede mee. Ik preek ook niet meer, een mens moet van ophouden weten. Sjabat in het Hebreeuws, sabbat houden. Daar ben ik nu mee bezig. Ik ben blij dat ik op de kansel en in de zes delen van mijn Het verhaal gaat... en in mijn kinderbijbel Moet je horen de Bijbelse verhalen heb mogen hervertellen en uitleggen, ijverig op en neer pendelend tussen Israëls oud geloofsgetuigenis en volk van nu. Roeping? Ja, dat mag je zo wel noemen, als je je a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?