Hier sta ik, of kan ik ook anders?

'Hier sta ik, ik kan niet anders.' De woorden worden toegeschreven aan Maarten Luther (1483-1546). Ze drukken zijn onverzettelijkheid uit: de geestelijk vader van het protestantisme onderwierp zich niet aan de leer van de kerk van Rome.

Luther ging tegen de stroom in. Typisch iemand die zijn eigen gang ging. Een zuiver staaltje van 'vrije wil', toch? Maar uitgerekend Luther zei: 'Ik kan niet anders.' In het debat over 'de vrije wil' wordt graag verwezen naar deze woorden van Luther. Het onderwerp houdt filosofen en theologen al eeuwenlang bezig. In onze tijd ontstaat er opnieuw onrust over. Vooral dankzij neurowetenschappers, die menselijk gedrag verklaren met wat ze aan activiteit in het menselijk brein waarnemen. Hun onderzoeksmogelijkheden zijn afgelopen decennia fors uitgebreid. Met onder meer scans kunnen zij nu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?