Het gebed werd deademtocht van haar ziel

Ida Pierson-Oyens (1808-1860) kreeg zeven kinderen, van wie er een op jonge leeftijd overleed. De overige zes, drie zoons en drie dochters, kwamen goed terecht. Ze lieten sporen na in de geschiedenis van de negentiende eeuw, soms diepe sporen, zoals ds. Hendrik Pierson, bestrijder van de prostitutie en beschermer van gevallen vrouwen, en ds. Allard Pierson, een vermaard cultuurhistoricus, maar ook een afvallig christen, ondanks de vrome vermaningen van zijn moeder. De jongste zoon, Nicolaas Gerard, werd president van de De Nederlandsche Bank, minister van Financiën en minister-president.
Toch bleef de herinnering aan Ida Pierson-Oyens niet alleen dankzij de kinderen voortbestaan. Ida Pierson en haar man J.L. Gregory Pierson stonden midden in het Nederlandse Réveil, een geestelijke vernieuwingsbeweging met de nadruk op persoonlijke vroomheid en naastenliefde. De aanhangers van het Réveil voelden zich tekortgedaan door de verstandelijke prediking in de Hervormde Kerk, waarin Jezus als een deugdzaam en voorbeeldig mens werd voorgesteld, niet als verlosser van zondige mensen. Zij steunden en bemoedigden elkaar in particuliere bijeenkomsten op zondagavond, réunions of Bij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?