Het gaat niet om tegenstellingen, maar om wat bindt

Hans Schaeffer en Moniek Mol: Bij het leren omgaan met diversiteit in de gemeente gaat het 0m meer dan het bewaren vanderust of de lieve vrede. Het komt aan op luisteren en sámen zoeken naar de weg van Gods Koninkrijk. |beeld Dick Vos Geloof
Hans Schaeffer en Moniek Mol: Bij het leren omgaan met diversiteit in de gemeente gaat het 0m meer dan het bewaren vanderust of de lieve vrede. Het komt aan op luisteren en sámen zoeken naar de weg van Gods Koninkrijk. |beeld Dick Vos

KAMPEN - Verschillen in de kerk bezorgen veel christenen hoofdbrekens. Een nieuw vrijgemaakt-gereformeerd praktijkcentrum wil helpen te leren omgaan met diversiteit in de gemeente. Het gaat niet om de tegenstellingen (band of orgel, wel of geen middagdienst, samenwonen of trouwen), maar om de vraag wat je bindt in de gemeente.

Aanvankelijk wilden Hans Schaeffer en Moniek Mol een top vijf opstellen van vraagstukken en problemen waarover ze als gemeenteopbouwdeskundigen het vaakst geraadpleegd worden. Maar dat lukte niet, vertellen ze in een benedenzaal van de Theologische Universiteit in Kampen, waar Schaeffer doceert en onderzoeker is. Vaak bleek achter de hulp- of adviesvraag een ander en dieper thema te zitten, vertelt Mol. Zij is adviseur voor het Centrum Dienstverlening dat per 1 september opgaat in het nieuwe vrijgemaakt-gereformeerde Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken (zie kader …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?