Heruitgave 17e-eeuws leerboek

KAMPEN - Een internationale groep van zon vijftien wetenschappers werkt aan een heruitgave en interpretatie van een zeventiende-eeuws dogmatisch leerboek. UPDATE

Dit zogeheten Synopsis Purioris Theologiae, wat zoiets betekent als Overzicht van een zuiverder theologie, was vanaf 1625 enkele decennia een standaardwerk, zegt projectleider William den Boer. Het gaf na de synode van Dordrecht van 1618-1619 een overzicht van de stand van zaken in de theologie. Het boek is geschreven in het Latijn door diverse hoogleraren theologie uit Leiden. Er verschenen in de zeventiende eeuw vier herdrukken. De bekende theoloog Herman Bavinck verzorgde in 1881 een vijfde herdruk en in de jaren zestig van de vorige eeuw verscheen een Nederlandse vertaling. Ondanks …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?