'Herstelden' erkennen belang evangelisatie

MONSTER - De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft zaterdag haar breed moderamen - het bestuur - opdracht gegeven een commissie voor evangelisatie in het leven te roepen.
Dat meldt de kerk in een persbericht over de synode die zaterdag plaatsvond in Amersfoort. In een rapport beklemtoonde de commissie-zending dat de roeping tot evangelisatie tot de wezenstaken van de kerk behoort. Daarom stelde de commissie voor om een aparte commissie op te richten, naast die voor zending. ,,Deze dient de bewustwording van evangelisatie te verdiepen, plaatselijk evangelisatiewerk te ondersteunen en bovenplaatstelijk evangelisatiewerk te coördineren.'' De synodeleden gingen akkoord met de aanbevelingen in het rapport. Uit een presentatie van de jaarrekeningen over 2006 bleek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?