Help mij met geloven!

|beeld Job van der Molen Geloof
|beeld Job van der Molen

De kerkverlating onder jongeren neemt nog steeds toe. En anders zitten jongeren ontevreden achter in de kerk of op de galerij, en klinkt de roep dat de diensten aantrekkelijker moeten worden. Wat kunnen de kerk, ouders én jongeren zelf doen als het gevaar dreigt dat ze van de kerk vervreemden, en loskomen van God? Dreigen kerken de aansluiting met jongeren te verliezen? Oplossingen garanderen geen succes.

Kerk probleem 1. De kerk sluit niet aan bij de belevingswereld van jongeren.2. Er is vanuit de kerk niet op tijd contact met jongeren. oplossing 1. De boodschap in de kerk moet echt zijn en worden voorgeleefd.2. Er moet al vroeg persoonlijke aandacht zijn. Volgens kerkelijke jongerenwerkers zijn jongeren wel in God geïnteresseerd, maar sluit de kerk niet aan bij hun belevingswereld. Belangrijk is dat jongeren serieus genomen worden en voorbeeldfiguren hebben. Het is van vitaal belang dat voorgangers, ouderen en vooral ouders het geloof vanuit zichzelf, echt en d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?