Heidense kammetjes, christelijke kindergraven

Dit is een gedeelte van de beeldengroep op een rotonde dichtbij Station Maastricht. Naast een beeld van Sint-Hubertus ligt een hertenschedel op de grond, waarop, tussen de geweistangen, een crucifix staat. Stadsarcheoloog Wim Dijkman heeft een sterke hypothese ontwikkeld op grond van de berg afval van hertegeweistangen op het Onze Lieve Vrouwe-Plein. De Germanen koesterden dit van oorsprong heidense symbool van vitaliteit nog eeuwen na de komst van het christendom. In Maastricht was een grote kammetjesindustrie, bedoeld voor grafgiften; lang weelderig haar was een Germaans symbool voor viriliteit en vitaliteit. Bisschop Hubertus verbood dit gebruik en plaatste bewust het kruis van Christus tussen de hertenstangen, als ultiem symbool van (Christus) overwinning op de dood en opstanding. |foto Nederlands Dagblad Geloof
Dit is een gedeelte van de beeldengroep op een rotonde dichtbij Station Maastricht. Naast een beeld van Sint-Hubertus ligt een hertenschedel op de grond, waarop, tussen de geweistangen, een crucifix staat. Stadsarcheoloog Wim Dijkman heeft een sterke hypothese ontwikkeld op grond van de berg afval van hertegeweistangen op het Onze Lieve Vrouwe-Plein. De Germanen koesterden dit van oorsprong heidense symbool van vitaliteit nog eeuwen na de komst van het christendom. In Maastricht was een grote kammetjesindustrie, bedoeld voor grafgiften; lang weelderig haar was een Germaans symbool voor viriliteit en vitaliteit. Bisschop Hubertus verbood dit gebruik en plaatste bewust het kruis van Christus tussen de hertenstangen, als ultiem symbool van (Christus) overwinning op de dood en opstanding. |foto Nederlands Dagblad

Wanneer en hoe kwam het christendom in de Lage Landen? Op zoek naar de allereerste, verrassende vondsten en pleisterplaatsen in Nederland. Vandaag deel 2: Romeins Limburg.

'Hier is de grafplaats van Saturninus, die (?) jaar geleefd heeft. Zijn vriend heeft dit teken geplaatst voor zijn liefste vriend.' 'Hier rust Amabeles in Christus. Ze heeft vier jaar, zes maanden en twaalf dagen geleefd. Ze stierf gedoopt en in vrede.' Saturninus en Amabeles, christelijke landgenoten die leefden tussen 400 en 500. De eerste naam Romeins, de tweede Germaans. Bijzonder, om met een sleutel op zak via oude kloostergangen naar het altaar te lopen, een deur te openen en dan de steile trap af. Ik sluit me op in de crypte, waar geluiden van stofzuigen en stemmen vervormd ruise …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?