HC450: Sleutelwoord bij tucht is herstel: kom erbij

Geloof

De Heidelbergse Catechismus, die dit jaar 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthema's die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Vandaag: Leon van den Broeke over de tucht, een van 'de sleutels van het Koninkrijk'.

Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: kerkelijke tucht valt niet samen met straf, zoals er vaak in de volksmond over wordt gesproken. En zoals het vroeger ook vaak is ingezet, vreest Leon van den Broeke, predikant van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras, bij Alkmaar, Noord-Holland. 'Ten diepste gaat tucht om het herstellen van de verhoudingen in de geloofsgemeenschap. Het is niet wettisch, maar pastoraal en liturgisch: het verkondigen en ontvangen van vergeving.' Bovendien: tucht is algemener geaccepteerd dan het misschien lijkt. Het komt ook buiten de kerk voor. Als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?