HC450: Nieuwe woorden voor een beleden geloof

Geloof

De Heidelbergse Catechismus, die dit jaar 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthemas die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Vandaag het slot: dr. Theo Pleizier over het schrijven van nieuwe geloofsteksten.

Als modern leermiddel functioneert de Heidelbergse Catechismus niet goed, zegt hervormd theoloog en predikant dr. Theo Pleizier. Dat komt doordat het om een tekst gaat die zelf uitgelegd moet worden. Zo is de troost een rode draad in de catechismus, maar troost heeft nu een andere betekenis dan in het Duitse Heidelberg van 450 jaar geleden. Het roept de vraag op of geloven vooral voor verdrietige mensen is. Die verwarring maakt volgens hem dat je altijd eerst bezig bent met een vertaalslag in plaats van met het doorgeven van de inhoud van het geloof. eigen cultuur Daar komt nog ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?