HC450: God is ook blij om goede daden van mensen

Zondag 3 handelt over de verdorven aard van de mens. Volgens ds. Hilde Graafland wil de mens ten diepste zijn leven zelf bepalen. Hij staat met zijn rug naar God toe en wil zijn eigen weg gaan. |beeld AP / Andy Wong Geloof
Zondag 3 handelt over de verdorven aard van de mens. Volgens ds. Hilde Graafland wil de mens ten diepste zijn leven zelf bepalen. Hij staat met zijn rug naar God toe en wil zijn eigen weg gaan. |beeld AP / Andy Wong

De Heidelbergse Catechismus, die dit jaar 450 jaar bestaat, behandelt geloofsthemas die nog steeds diep ingrijpen. Het Nederlands Dagblad licht er in een serie enkele uit, die in gesprek met een theoloog worden getoetst aan de actualiteit. Vandaag: Hilde Graafland over Zondag 2en 3, de verdorven aard van de mens.

Ze herinnert zich een verhuizing van haar ouders. Na een dag stevig sjouwen werd er gegeten. Ds. Hilde Graafland, predikant van de protestantse gemeente Sola Fide in Veenendaal: De gastheer bad aan tafel: Vergeef ons onze zonden die wij vandaag gedaan hebben. Ik dacht: Zonden? Ik heb vandaag alleen maar héél hard gewerkt! Dat gevoel, dat het begrip zonde wel heel massief wordt gebruikt, krijg ik ook bij wat Zondag 2 en 3 van de Heidelbergse Catechismus over de verdorvenheid van de mens zeggen. koffiebar Zelf leeft Graafland niet direct met de catechismus. Vroeger heb ik in de Gere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?