Handreiking voor ‘heling en herstel’ GKv en NGK

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Er komt een handreiking voor vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken om samen over de pijn en het verdriet van de breuk eind jaren zestig te spreken en te werken aan ‘heling en herstel’.

Nijkerk

Dat kondigt Ad de Boer aan, voorzitter van de Regiegroep die namens beide kerken leiding geeft aan het proces van kerkelijke hereniging. Op de website onderwegnaar1kerk.nl geeft hij in een vraaggesprek de stand van zaken weer van het proces dat afgelopen november formeel in gang werd gezet door beide gereformeerde kerken.

De Boer schetst vier taken voor zijn regiegroep: werken aan verzoening en herstel, de missie en visie van de herenigde kerk doordenken en daartoe een nieuwe Kerkorde ontwerpen, stilstaan bij de toekomstige organisatie van het herenigde kerkverband, en het versterken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?