Handboek Rome voor 'geestelijke oecumene'

UTRECHT - Het is niet goed als oecumene opgaat in een theologische dialoog, om te zien hoe ver de overeenstemming en de verschillen reiken. Samen bidden, Bijbellezen en getuigen in de samenleving is onmisbaar. Dat vindt kardinaal Walter Kasper, de pauselijke 'minister voor Oecumene' in het Vaticaan.
Daarom heeft hij Een handboek voor de spirituele oecumene samengesteld. De Nederlandse vertaling daarvan verscheen gisteren. Hulpbisschop Van Burgsteden van Haarlem, die binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie oecumene in zijn portefeuille heeft, juicht de publicatie toe. ,,Als we niet samen kunnen bidden, zullen we nooit één kerk zijn. Als we niet samen uit de Schriften weten te putten, niet samen in woord en daad getuigenis afleggen, zullen we nooit tot één lichaam worden samengevoegd'', zegt hij. Suggesties Kardinaal Kasper doet in het boekje van zeventig bladzijden con …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?