Halvering synode PKN

LUNTEREN - De Protestantse Kerk halveert het aantal synodeleden. Elk van de 75 regionale vergaderingen mag nog maar een afgevaardigde in plaats van twee sturen.

Dat besloten de ruim 120 aanwezige synodeleden gistermiddag. Het ging in Lunteren de hele dag over de organisatie van de zogeheten classes en over de kerkorde, waarin de structuur en de regels van de Protestantse Kerk zijn vastgelegd. Het complete boekwerk is herzien. De synode heeft hierover al besluiten genomen, maar moest er nogmaals mee instemmen nu reacties binnen zijn uit de classes. In de synodevergadering van april komt nog een deel van de herziening aan de orde. De wijzigingen gaan vrijwel allemaal pas in 2013 in. Enkele synodeleden ondernamen nog een poging het aantal afgevaar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?