Grotere rol kerkelijk werker PKN

LUNTEREN - De synode van de Protestantse Kerk gaat onderzoeken of kerkelijk werkers in de PKN in de toekomst ook mogen preken en de sacramenten bedienen. Er zijn onderzoeksgroepen ingesteld, die komend jaar met een concreet voorstel moeten komen.
Vorig najaar schoof dezelfde synode een rapport dat pleitte voor hbo-predikanten, resoluut van tafel. Gisteravond lag er een nieuw voorstel. Daarin blijft een universitaire opleiding theologie voor alle predikanten in de PKN verplicht. Dat staat ook niet meer ter discussie. Dat laat twee problemen echter onopgelost: in de toekomst wordt een flink predikantentekort verwacht, omdat het aantal universitaire theologiestudenten daalt, terwijl er wel een gestadige stroom hbo-theologen is. Bovendien kunnen steeds meer kleine gemeenten geen - dure - predikant betalen. Vandaar dat de synode wil …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?