Gronings avondmaalsgerei in plastic

Wanneer en hoe kwam het christendom in de Lage Landen? Op zoek naar de allereerste, verrassende vondsten en pleisterplaatsen in Nederland. Vandaag in deel 10 (slot): Liudger als ganzenkoning van Groningen en een heilige anorexiapatiënte in Nijmegen.

Egge Knol is conservator van het Groninger Museum. Hij vertelt met passie over de kerstening van Noord-Nederland. Zijn enthousiaste betoog onderbreekt hij voor een geval van ontkerstening: iemand komt een oude avondmaalsbeker brengen. ,,Veel kerkjes in kleine dorpen heffen zich de laatste jaren op. Er is kaalslag, fusie en krimp. De kerkgang neemt af. De serviezen geeft men in bruikleen aan ons. Ik heb er gemengde gevoelens bij: als PKN-kerklid gaat het me aan het hart maar als conservator bewaar ik die prachtige bekers graag.'' bruikleen Qua uiterlijk en postuur zou Knol geknipt …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?