Groei bij Geref. Gemeenten

WOERDEN - Vorig jaar is het ledental van de Gereformeerde Gemeenten met 817 gegroeid tot 101.008. Daarmee is de groei iets lager dan die in 2001 (toen 996 leden), maar hoger dan in 2000 (toen 690).
De groei komt vooral door het vrij grote aantal geboorten in dit kerkverband, want het aantal onttrekkingen (1636) was in 2002 beduidend hoger dan het aantal toegelatenen (904). De meeste mensen die de Gereformeerde Gemeenten verlieten, werden hervormd (947), terwijl naar de Christelijke Gereformeerde Kerken 158 leden gingen. Van 293 leden is niet bekend naar welke kerk ze overgingen.Het grootste aantal binnenkomers is ook uit de Hervormde Kerk afkomstig (270). Verder kwamen uit de Christelijke Gereformeerde Kerken 215 mensen over en uit de Oud-Gereformeerde Gemeenten nog eens 208. Volgens de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?