Goddelijkheid Jezus blijft een struikelblok

AMSTERDAM - De dialoog tussen christenen en moslims zou een stuk beter opschieten als christenen het beeld loslaten dat Jezus de Zoon van God is. Dat is voor moslims immers een onoverkomelijk struikelblok.
Dat pleidooi voert de Indonesische christelijke theoloog Bambang Subandrijo. Gisteren promoveerde hij op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het lijkt de omgekeerde wereld: een christelijke theoloog die christenen oproept hun godsbeeld bij te stellen, zodat zij meer op één lijn komen met moslims. Toch is dit precies wat dr. Su-bandrijo doet. Hij stelt dat de titel 'zoon van God' die in het Nieuwe Testament aan Jezus wordt gegeven, niet letterlijk is bedoeld, maar als metafoor: om aan te geven dat het hier gaat om een zeer bijzondere profeet, een buitengewone boodschapper …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?