GKV-rapport: vrouw als diaken is Bijbels

HARDERWIJK - Er is geen Bijbels bezwaar tegen vrouwelijke diakenen, mits het diakenambt wordt losgemaakt van 'regeertaken' in de kerk.

Tot die conclusie komt het vrijgemaakt-gereformeerde Generaal Diaconaal Deputaatschap in een nieuwe profielschets voor diakenen. De schets is als bijlage toegevoegd aan een beleidsrapport voor de generale synode van deze kerken. Die kennen vooralsnog geen vrouwelijke ambtsdragers. In vrijgemaakte kring is op het niveau van bezinning vaker een lans gebroken voor vrouwelijke diakenen. Maar het is voor het eerst dat op bestuurlijk niveau beargumenteerd de conclusie getrokken wordt dat er geen Bijbelse bezwaren zijn. 'Zowel de Bijbel als de kerkgeschiedenis kent de diacones als erkende …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?