GKV en PKN gaan in gesprek

BUNSCHOTEN - De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gaan in op de uitnodiging van de Protestantse Kerk voor een gesprek over kerkelijke eenheid. UPDATE

Dat heeft het vrijgemaakte deputaatschap kerkelijke eenheid woensdag besloten, zegt voorzitter Henk Messelink. De synode heeft ons opdracht gegeven te letten op landelijke kerkelijke ontwikkelingen en daarop te reageren. In die lijn zien we deze vraag van de Protestantse Kerk. De toenadering past volgens Messelink in het beeld van de laatste jaren. In de Protestantse Kerk en in de Raad van Kerken is meer nadruk gekomen op rechtzinnigheid. Tegelijk zijn onze kerken opener geworden. Er is toenadering tot de Raad van Kerken, terwijl die vroeger door onze kerken nog als een monster van vals …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?