Gezond verstand

De interreligieuze dialoog in Nederland verloopt moeizaam, net als het zoeken van antwoorden op het integratievraagstuk. Op zichzelf is er wel bereidheid tot gesprek tussen christenen, moslims, joden, hindoes, boeddhisten en aanhangers van het ietsisme, maar veel begrip over en weer is er niet.
De vraag is of er op begrip gerekend zou moeten worden. Hoor ik me als christen in te spannen om een boeddhist met zijn geloof te begrijpen? Kan ik als christen dat weigeren of daarin tekortschieten, zonder bedoeld aan de polarisatie tussen religies mee te doen, zonder voor intolerant of respectloos te worden uitgemaakt?Natuurlijk zijn vooroordelen verkeerd en dienen we in Nederland naar openheid en wederzijds vertrouwen te streven. Een nationaal religieus platform voor ontmoeting en gesprek is daarom beslist zinvol. De dialoog ingaan en als christen de uniciteit van Jezus en de christelijke t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?