Geweld 1,2

Geloof
Dat God mensen, Israëlieten, bevolen heeft een heel volk uit te moorden, ,,dat kan ik niet geloven, en ,,dat wil ik niet geloven. Die uitspraak komt van de theoloog dr. Sam Janse, opgegroeid in reformatorische kring en tegenwoordig predikant van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg.
Hij heeft vorig jaar aandacht getrokken door onder meer zijn discussie met de christelijk-gereformeerde dr. Eric Peels over geweld in de Bijbel. Zijn stelling vatte hij in zijn boek De tegenstem van Jezus (2006, Boekencentrum) samen met: De eigenlijke vraag die we bij bijbelteksten met een hoog geweldsgehalte moeten stellen, is niet: hoe is het mogelijk dat God dit gebood? Maar: hoe is het mogelijk dat mensen dachten dat God dit gebood.De discussie tussen Peels en Janse is nu terug te vinden in een uitgave van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, in de ser …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?