Gesloten, geheimzinnig Vaticaan

Op 8 december publiceert paus Benedictus XVI zijn eerste encycliek, zijn pauselijke beleidsbrief. Die schreef hij naar verluidt helemaal zelf. Voor de rest heeft hij 2500 'ambtenaren' om hem bij te staan. Hoe werkt het Vaticaan? Wie maakt uit waar zo'n encycliek over gaat, of hoe 'Rome' denkt over homopriesters, de oorlog in Irak, liturgie, oecumene?
Al maanden zijn priesters, rooms-katholieke kerkleden en de rest van de wereld in afwachting van 'het document' dat het Vaticaan zal publiceren over homoseksuelen in het ambt. Afgaande op speculaties in de pers kan de strekking daarvan variëren, van een vaag advies aan seminaries om oog voor het probleem te hebben, tot een oekaze dat mannen met homoseksuele gerichtheid geen priester kunnen zijn - waarmee ze in het uiterste geval, als ze al in het ambt staan, dit zouden moeten neerleggen.Hoe komt zo'n richtlijn tot stand? Hoe komt een onderwerp op de agenda van het Vaticaan - of juist niet - en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?