GEREF. KERKEN (VRIJG.)

Door de classis Axel beroepbaar gesteld naar artikel 8 Kerkorde: Ph.R.G. de Coster, Lazuurstraat 13, 9000 Gent, tel. 00 32 9 2216973, e-mail: philip_de_coster@hotmail.com (bereikbaar na 16 juli).
Dit is 100% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?