GEREF. KERKEN (VRIJG.)

MIDDELBURG - Missionair predikant ds. R. Kuipers, verboden aan de kerk van Middelburg, heeft na repatriëring uit Papua een functie gekregen als directeur van bijbelschool De Wittenberg te Zeist. De classis Middelburg ziet deze keuze in het verlengde liggen van bekwaamheden die ds. Kuipers tot nu toe in het zendingswerk heeft mogen ontwikkelen. Op grond daarvan heeft de classis besloten aan ds. Kuipers naar artikel 15 van de kerkorde eervol ontheffing te verlenen uit het ambt van predikant met ingang van 1 maart 2004.
Dit is 96% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?