GEREF. KERKEN (VRIJG.)

Beroepen te Smilde: kandidaat A. Koster te Den Haag.
Beroepbaar gesteld door de classis Amersfoort (parttime): G. Roorda, Kwint 4,

8265 SW Kampen; tel. 038-3323668; e-mail: ervepe@hetnet.nl.

Dit is 100% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?