GEREF. KERKEN (VRIJG.)

KAMPEN - De acta van de generale synode van Amersfoort-Centrum zijn op internet gezet.
De synodeverslagen zijn na te slaan via de website kerkrecht.nl. Deze site is in 2002 tot stand gekomen op initiatief van prof.dr. M. te Velde van de Theologische Universiteit in Kampen. De site wordt bekostigd door de universiteit en het landelijke deputaatschap dat publicaties van de synode verzorgt.
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?