GEREF. KERKEN (VRIJG.)

ZWOLLE - Op 18 juni is dit jaar de voorbededag voor evangelisatie gepland.
Het is een initiatief van deputaten toerusting evangeliserende gemeenten (Dteg) en Evangelisatie & Rekreatie (E&R). Ze merken op dat er de laatste jaren meer aandacht gekomen is voor het missionaire werk van de gemeente. DTeg is door de landelijke synode ingesteld om de ontwikkelingen binnen een gemeente op dit terrein te ondersteunen, onder meer via blad ZOUT en andere vormen van toerusting. Evangelisatie & Rekreatie zet evangelisatieprojecten op die vooral in de zomertijd plaatsvinden. Beide organisaties roepen de kerken op mee te bidden voor evangelisatiewerk. ,,Dit werk wordt g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?